Възможности за финансиране от чужбина на изследвания за COVID-19

Международният център по генетично инженерство и биотехнология (ICGEB) предоставя нови възможности за финансиране на научни проекти за изследвания върху COVID-19:
https://www.fni.bg/?q=node/1105

Портал на Европейската комисия за споделяне на данни за COVID-19
https://www.covid19dataportal.org

Прессъобщение за създаване на портала:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_680

"Corona" платформа на Европейското изследователско пространство
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19

План за действие на Европейското изследователско пространство​ във връзка с коронавируса.

Покана от Регионалната Дирекция на Университетската Агенция на Франкофонията за кандидатстване с проекти, свързани с пандемията Ковид-19 и нейните последици:
https://www.auf.org/nouvelles/actualites/appel-a-projets-international-auf-covid-19/