Информация по конкурс за двустранно сътрудничество България – Русия

ФНИ получи информация от РФФИ, че руската страна е взела решение за удължаване на срока за подаване на проектни предложения по конкурса за двустранно сътрудничество България – Русия до 1 юни 2020 г. За синхронизиране на сроковете за подаване на проектните предложения към двете финансиращи организации по конкурса България – Русия, Изпълнителният съвет на ФНИ взе решение срокът за подаване на проектните предложения от страна на българските колективи към ФНИ да бъде удължен също до 1 юни 2020 г. Проектните предложения към ФНИ се подават само по електронен път.​