Предстоящо обявяване на конкурс по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) информира за за предстоящо обявяване на покана за участие в конкурс по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ).

Общата цел на програмата е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати. Програмата стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика в България. Български учени, които желаят да привлекат перспективни учени от чужбина в своите научни групи с финансиране по програмата, могат да поканят потенциални кандидати за участие в конкурса.

Конкурсът се планира да бъде обявен до началото на юли с краен срок за подаване на проектните предложения през септември 2020 г.

Условията на конкурса се очаква да бъдат подобни на миналогодишните. Информация за програмата, насоките и документите за кандидатстване от миналогодишната сесия ще намерите на уебсайта на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/955     
Информацията е достъпна на английски език тук: https://www.fni.bg/?q=node/956