Покана към учени, които да участват в дейността на ФНИ като членове на ВНЕК по предстоящи конкурси за финансиране на фундаментални научни изследвания 2020 и финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти 2020

В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временни научно-експертни комисии от всички научни области, определени в чл. 6 на Правилника на ФНИ, по следните предстоящи конкурси за 2020 г.:
- Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г.
- Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 г.

Попълнените документи със сканирани подписани заявления, придружени със списък с научните публикации и кратко CV, трябва да бъдат изпратени по електронна поща до следните адреси по научни области:
o.rahneva@mon.bg  – за биологически науки и за медицински науки;
r.kondova@mon.bg  – за селскостопански науки и за математически науки и информатика;
b.hadjieva@mon.bg  – за физически науки, и за химически науки;
n.klisurov@mon.bg   – за обществени науки и за хуманитарни науки;
aleksandrova@mon.bg   – за технически науки и науки за Земята;
За всички научни области писмата трябва да бъдат изпратени с копие до FNI-IS@mon.bg.

Краен срок за изпращане на документи за членове на ВНЕК: 31 юли 2020 г.

Документи – информационна форма и заявление:
Информационна форма и заявления за кандидати за членове на временни научно-експертни комисии