ПОКАНА

Представяне на Годишен отчет на ФНИ за 2019 г. и Годишна оперативна програма за 2020 г.

В изпълнение на чл. 91, ал. (3) от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ), Фондът организира публично представяне на Годишния отчет на ФНИ за 2019 г. и на Годишната оперативна програма за 2020 г.

Събитието ще се състои на 29.06.2020 г. от 16:30 часа в Зала „Проф. Марин Дринов“ (Голям салон на БАН, ул. 15 ноември №1, гр. София). С оглед максимално осигуряване на безопасността и здравето на посетителите, броят посетители ще бъде ограничен до  60 души.

Годишният отчет на ФНИ за 2019 г. е достъпен тук:
https://www.fni.bg/?q=node/1110