Покана за набиране на оценители по програма CONCERT Japan

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана към български учени и изследователи, които могат да се включат като оценители на проектни предложения, подадени за участие в седмия международен конкурс по програма CONCERT-Japan на тема „Информационни и комуникационни технологии за устойчиво, безопасно и сигурно общество“ (“ICT for Resilient, Safe and Secure Society").

Периодът за онлайн оценяване на проектните предложения ще продължи от сряда, 12 август 2020 год. до сряда, 16 септември 2020 год.

Попълнените документи, приложени към поканата, придружени със списък с научните публикации и кратко CV могат да бъдат изпратени директно до координаторите по програмата на адрес: concert-japan-jcs@cnrs.fr.

Информационна форма за заявления за оценители по програмата

Насоки за оценители

Краен срок за изпращане на документи: 10 юли 2020 г.