Съобщение във връзка с „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай – изследователски проекти 2019"

Следните проектни предложения по „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай – изследователски проекти 2019“ не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост: ФНИ-326 от 12.03.2020 г.