СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с недостатъчния брой получени заявления за членове на ВНЕК по част от научните области на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания и фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти, срокът за подаване на заявления се удължава до 2 септември 2020 г.

Линк към страницата с поканата: http://fni.bg/?q=node/1141