Представяне на насоките за конкурси на ФНИ за 2020 г.

В съответствие с ограниченията поради извънредната епидемична обстановка Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ реши за представяне на Насоките за конкурсите на ФНИ за 2020 г. да не се организира публично представяне, а представянето да бъде направено в електронна форма. По-долу са публикувани линкове към файлове с представянето на Насоките, както и pdf файл с цялата презентация.

   Представяне на насоки за конкурси на ФНИ за 2020 г. - първа част:

 https://youtu.be/19_E8SXrig8

 

   Представяне на насоки за конкурси на ФНИ за 2020 г. - втора част:

 https://youtu.be/qdk1K8pI_3I

 

Представяне на насоки за конкурси на ФНИ за 2020 г. - трета част:

 https://youtu.be/F_2dcnvoZPo

 

Представяне на насоки за конкурси на ФНИ за 2020 г. - четвърта част:

 https://youtu.be/ddYvitRYGpE

Връзка за изтегляне на презентацията с насоки за конкурси на ФНИ за 2020 г. в .pdf формат.

 Цялата информация за обявените конкурси, условията и формите за кандидатстване, е публикувана на следните интернет страници:

 https://www.fni.bg/?q=node/1175 - Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 г.

 https://www.fni.bg/?q=node/1173 - Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г.

Въпроси по тези конкурси може да задавате на следния електронен адрес: fni-konkursi@mon.bg.

Отговори на зададените въпроси се публикуват периодично на посочените по-горе интернет страници.

 

Информация за Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2020 г. на български и английски език е публикувана на следните адреси:

https://www.fni.bg/?q=node/1177

https://www.fni.bg/?q=node/1176

 Въпроси по тази програма ще бъдат приемани единствено на английски език по електронна поща на адрес: pberon_applications@mon.bg.

 

Информация относно как да бъдат представени документите по проектните предложения