СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с възникнал технически проблем с електронната система за подаване на проектни предложения, Изпълнителният съвет на ФНИ взе следното решение:
 
Удължава срока за подаване на проектни предложения по конкурса „Финансиране на фундаментални научни изследвания - 2020 г.“ до 17 ч. на 2.10.2020 г.
 
Ако техническият проблем не бъде отстранен към 10 ч. на 30.09, на интернет страница на ФНИ ще бъдат публикувани указания как да бъдат подавани проектните предложения в електронен формат.