СЪОБЩЕНИЕ

Подаването на проектните предложения по конкурсите на ФНИ за фундаментални научни изследвания и за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти приключи, по тях бяха подадени съответно 259 и 64 проектни предложения.

Разпределение на проектите по научни области:

Фундаментални научни изследвания:  
Биологически науки 25
Математически науки и информатика 12
Медицински науки 30
Науки за земята 16
Обществени науки 35
Селскостопански науки 30
Технически науки 49
Физически науки 17
Химически науки 16
Хуманитарни науки 29
ОБЩО 259
   
Фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти:  
Биологически науки 10
Медицински науки 11
Обществени науки 7
Селскостопански науки 7
Технически науки 14
Физически науки 6
Химически науки 5
Хуманитарни науки 4
ОБЩО 64