Съобщение във връзка с "Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай 2019 г."

Следните проектни предложения по "Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай 2019 г." не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост: КП-06-ПКИТАЙ/21, КП-06-ПКИТАЙ/35 и КП-06-ПКИТАЙ/44.