Съобщение във връзка с "Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България –  Русия 2019 - 2020 г."

Следните проектни предложения по "Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България –  Русия 2019 - 2020 г." не отговарят на изискванията за административно съответствие и допустимост: КП-06-ПРУСИЯ-23, КП-06-ПРУСИЯ-31, КП-06-ПРУСИЯ-36, КП-06-ПРУСИЯ-37, КП-06-ПРУСИЯ-61, КП-06-ПРУСИЯ-110, КП-06-ПРУСИЯ-113, КП-06-ПРУСИЯ-146 и КП-06-ПРУСИЯ-182.