Резултати от „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество България - Китай изследователски проекти 2019 г.“

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

РЕЗУЛТАТИ

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество България - Китай изследователски проекти 2019 г.“

Резултати от оценяването на проектните предложения

Списъкът с резултатите от оценяването на проектните предложения е приет с Решение на ИС с Протокол 29 от 24.07.2020 г.


Проекти, одобрени за финансиране
На основа на оценяването на проектите от българска и китайска страна и Документ за решение на двустранната комисия беше приет списък на проектите, които да бъдат одобрени за финансиране. Списъкът на проектните предложения, утвърдени за финансиране е утвърден с Решение на ИС с Протокол № 38/23.10.2020 г.: