Резултати от „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество България - Китай 2019 г.“

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

   РЕЗУЛТАТИ

   Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество България - Китай 2019 г.“

 Резултати от оценяването на проектните предложения

Списъкът с резултатите от оценяването на проектните предложения по "Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество България - Китай 2019 г." е приет с решение на ИС с Протокол 35 от 11.09.2020 г.

 

Проекти, одобрени за финансиране

 На основа на оценяването на проектите от българска и китайска страна и Документ за решение на двустранната комисия беше приет списък на проектите, които да бъдат одобрени за финансиране. Списъкът на проектните предложения, утвърдени за финансиране е утвърден с Решение на ИС с Протокол № 38/23.10.2020 г.: