СЪОБЩЕНИЕ

Фонд "Научни изследвания" информира, че класирането в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 год.“ и „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 год.“ в три от научните области е налично тук:

За „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 год.“: https://www.fni.bg/?q=node/1216

За „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 год.“ : https://www.fni.bg/?q=node/1215

Класирането по останалите научни области ще бъде разгледано на следващо заседание на Изпълнителния съвет на ФНИ след получаване на докладите за оценка и класиране на проектните предложения от ВНЕК по съответните научни области.