Съобщение за информационен семинар на тема „Възможности за финансиране на научни и иновационни проекти по Рамковата програма на ЕС“

Министерството на образованието и науката

и

Аграрен университет  – Пловдив

организират информационен семинар на тема

“Възможности за финансиране на научни и иновационни проекти по Рамковата програма на ЕС”

Събитието ще се проведе онлайн на 27 ноември 2020 г. от 09:30 ч. чрез платформата ZOOM (линк към събитието).
 
В програмата на събитието ще бъде представена информация по темите:
·         „Възможностите в Рамковите програми на ЕС за българската научна общност и новите елементи в „Хоризонт Европа (2021 – 2027 г.). Националният план за възстановяване и устойчивост“;
·         „Възможности за участие на колективи на ВУ в европейски програми и проекти в областта на Биоикономиката“;
·         „Част „Разширяване на участието“ в „Хоризонт Европа“: какво можете да очаквате“;
·         „Индивидуалните стипендии по програма „Мария Склодовска-Кюри“.

Пълна програма на събитието в .pdf файл