ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В КОНКУРСА ПО ННП ПЕТЪР БЕРОН И НИЕ 2020 г.

В съответствие с Насоките за конкурса Петър Берон и НИЕ 2020 г., проектните предложения подадени по конкурса и допуснати за научна оценка по конкурс Петър Берон и НИЕ бяха оценени от независими чуждестранни оценители, които отговарят на изискванията за оценител по МСК-ИФ (MSCA-IF). Всички експерти са бивши или настоящи оценители на проекти по Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) в научните области, по които са подадените проектни предложения. Следвайки процедурите на Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) и насоките за конкурса, оценяването беше проведено дистанционно на един етап.

Проектни предложения, одобрени за финансиране по Национална научна програма Петър Берон и НИЕ 2020 г. (данни за одобрените за финансиране проекти и за сумите за финансиране са посочени в извлечението от протокола на ИС на ФНИ)

Научно направление Акроним Обща оценка
Social Sciences and Humanities DISTILL (тип 1) 83,6
Mathematics ARST 93,8
Life Sciences NewNA 92,8
Physics 2D-MXFOEL 87
Chemistry MD4ASYMMCAT 86,8
Environment and Geosciences HARM 86,4
Physics FANS 82,8
Physics AULIP 82,4
Information Science and Engineering ARPHA 81,2

 

Проектни предложения, които няма да бъдат финансирани, тъй като са получили по-малко от 80 точки при оценяването:

Научно направление Акроним Обща оценка
Chemistry INSICOVIR 78,6
Chemistry SAFlow 78,2
Life Sciences InFERmet 78
Physics MeLLeR 75,4
Environment and Geosciences WETCOM 74,8
Information Science and Engineering PASQA 74,6
Physics SPRIITE 74,4
Environment and Geosciences CropImprovement 72
Physics SINACLAP 70
Information Science and Engineering HybrExosRob 60,8
Life Sciences memT-AD 53,8
Life Sciences Replication-cancer 50
Physics BGBPECOTEX 45

 

Извлечение от Протокол 41 от 20.11.2020 г. от заседание на ИС на ФНИ