Резултати от „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – международен конкурс за съвместни изследователски проекти за КОВИД-19“

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” 

 РЕЗУЛТАТИ  

„Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – международен конкурс за съвместни изследователски проекти за КОВИД-19“

 Резултати от оценяването на проектните предложения
Списъкът с резултатите от оценяването на проектните предложения по "Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – международен конкурс за съвместни изследователски проекти за КОВИД-19" е приет с решение на ИС с Протокол 40 от 13.11.2020 г.

 
Проекти, одобрени за финансиране
 На основа на оценяването на проектите от българска и китайска страна и Документ за решение на двустранната комисия беше приет списък на проектите, които да бъдат одобрени за финансиране. Списъкът на проектните предложения, утвърдени за финансиране е утвърден с Решение на ИС с Протокол № 41/20.11.2020 г.: