Поздравително писмо от ИС на ФНИ

Уважаеми колеги,

Изминаващата 2020 г. ще се запомни с редица важни събития в национален и световен мащаб, сред които несъмнено доминира пандемията от Covid-19. Тя постави пред човечеството редица проблеми и безспорно демонстрира решаващата роля на научните изследвания за тяхното решаване. В същото време тя показа и необходимостта от постоянна и значима подкрепа на тези изследвания във всички научни области  в отговор не само на настоящото, но и на бъдещи обществени предизвикателства.

За фонд „Научни изследвания“, неговия управляващ екип, експерти и сътрудници, както и за членовете на постоянните и временните научно-експертни комисии, това беше една изключително ангажирана със задачи година. На всички тях се налагаше да работят с висока натовареност и в почивни и празнични дни, за да се справят ефективно и навреме с многобройните административни и логистични дейности по новите конкурси, текущите проекти и редица други задължения.

Изпълнителният съвет изразява своята благодарност на целия екип на на фонд „Научни изследвания“, а също и на рецензентите на проектни предложения и отчети на проекти, които допринесоха за независимото им научно оценяване. Пожелаваме на всички крепко здраве, удовлетворение от постигнатите резултати и бъдещи успехи както в професионален, така и в личен план. Убедени сме, че само с дружни усилия можем да постигаме успехи и да поддържаме устойчивото развитие на научните изследвания в интерес на цялата академична общност и прогреса на страната ни.

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

Изпълнителен съвет на фонд “Научни изследвания“