Български учени, ръководители на проекти към ФНИ, са сред най-добрите в света

Общо 50 български учени от университети и от институти на Българската академия на науките попадат в топ два процента на най-добрите учени в света  за 2020 г., съгласно  проучване на екип учени от Станфордския университет в САЩ, основано на публикациите, включени в една от международните научни бази данни. Голяма част от българските учени, включени в международната класация, са били или са ръководители на проекти, финансирани от ФНИ. Част от тях са участвали като членове на Постоянните или Временни научно-експертни комисии или като оценители в конкурсите на Фонда, както и в ръководните органи на Фонда.