ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСИРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО "КОНКУРС ЗА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2020 Г."

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г.

БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

КП-06-Н-41/2

КП-06-Н-41/3

КП-06-Н-41/4

КП-06-Н-41/5

КП-06-Н-41/6

КП-06-Н-41/7

КП-06-Н-41/8

ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ

КП-06-Н-48/1

КП-06-Н-48/2

КП-06-Н-48/3

КП-06-Н-48/4

КП-06-Н-48/5

КП-06-Н-48/6

ХИМИЧЕСКИ НАУКИ
КП-06-Н-49/1

КП-06-Н-49/2

КП-06-Н-49/3

КП-06-Н-49/4

КП-06-Н-49/5

КП-06-Н-49/6

МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
КП-06-Н-43/1

КП-06-Н-43/2

КП-06-Н-43/3

КП-06-Н-43/4

КП-06-Н-43/5

КП-06-Н-43/6

КП-06-Н-43/7

КП-06-Н-43/8

МАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ И ИНФОРМАТИКА
КП-06-Н-42/1

КП-06-Н-42/2

КП-06-Н-42/3

КП-06-Н-42/4

НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА
КП-06-Н-44/1

КП-06-Н-44/2

КП-06-Н-44/3

КП-06-Н-44/4

СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ
КП-06-Н-46/1

КП-06-Н-46/2

КП-06-Н-46/3

КП-06-Н-46/4

КП-06-Н-46/5

КП-06-Н-46/6

КП-06-Н-46/7

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
КП-06-Н-45/1

КП-06-Н-45/2

КП-06-Н-45/4

КП-06-Н-45/5

КП-06-Н-45/6

КП-06-Н-45/7

ХУМАНТИРАНИ НАУКИ
КП-06-Н-50/1

КП-06-Н-50/2

КП-06-Н-50/3

КП-06-Н-50/4

КП-06-Н-50/7

ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
КП-06-H-47/1

КП-06-H-47/2

КП-06-H-47/3

КП-06-H-47/4

КП-06-H-47/5

КП-06-H-47/6

КП-06-H-47/7

КП-06-H-47/8

КП-06-H-47/9

КП-06-H-47/10

КП-06-H-47/11

КП-06-H-47/12