СЪОБЩЕНИЕ

Поради усложнената епидемиологична обстановка, временно се въвежда ограничено приемно време на Деловодството на ФНИ, от 10:00 до 12:00 ч.
Препоръчително е документи да се подават по електронен път (на адрес fni2012@mon.bg), а документите, които трябва да бъдат подадени в оригинал с подписи и/или печати, да бъдат изпращани чрез пощенски или куриерски услуги до деловодството на Фонда със следните телефони за контакт: 0887 691 955; 0887 695 580; 02 444 2728.