Покана за Международна работна среща „Обща програмна инициатива (JPI) Urban Europe“

В периода 16-18 юни 2021 г. Фонд „Научни изследвания“ организира работна среща, целта на която е да провокира интерес в българските учени, научни организации, общините, държавни органи и други заинтересовани страни към активно участие в Общата програмна инициатива JPI Urban Europe (JPI UE). Инициативата е международна мрежа, обединяваща организации, финансиращи научните изследвания, за съвместна подкрепа за научните изследвания в европейските държави, насочени към различните аспекти на устойчивото градско развитие. В рамките на международната мрежа се организират конкурси за финансиране на научни проекти, които да подпомогнат европейските градове да бъдат по-удобни за живеене, жизнени и достъпни, функциониращи екологично и осигуряващи възможности за процъфтяване в тях на културата, образованието, икономиката, и др.

За повече информация:

Покана за работната среща

Финансирани проекти по JPI Urban Europe: https://jpi-urbaneurope.eu/projects/
Заявки за участие (подават се до 10-ти май 2021 г.)https://forms.gle/FWhnjprtuyeHDkk37
За въпроси по ел. поща: Press_FNI@mon.bg