Краен срок за подаване на документи за участие в конкурс по Програма ICT-AGRI-FOOD

Фонд „Научни изследвания“ напомня на български екипи, желаещи да участват с проектни предложения по Програма ICT-AGRI-FOOD (https://ictagrifood.eu/node/44596), че срокът за подаване на проектни предложения в текущия конкурс на тема „Кръгово земеделие в смесени системи за отглеждане на земеделска продукция и животновъдство, с акцент върху намаляване на парниковите газове“ (Circularity in mixed crop and livestock farming systems, with emphasis on greenhouse gas mitigation) е 26 май 2021 г.

 Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за конкурса е в размер на 600 000 лева, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 200 000 лева (за срок на изпълнение от 36 месеца). /Протокол № 41 на ИС от 20.11.2020 год./

   Информация, насоки и документация за българските участници:

Освен вече посочените документи към националните изисквания, участниците трябва да представят проект на бюджет и работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта и писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

За допълнителна информация:
 Милена Александрова,
Фонд „Научни изследвания“,
тел: +359 884 171 363
Email: aleksandrova@mon.bg