Фонд „Научни изследвания“ представи Годишен отчет за 2020 г. и Годишната оперативна програма за 2021 г.

 На 20 май Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) представи публично Годишния отчет на Фонда за 2020 г. и Годишната оперативна програма (ГОП) за 2021 г., в изпълнение на чл. 91, ал. (3) от Правилника на ФНИ. Събитието се проведе онлайн и бе отворено за абсолютно всеки желаещ, като поканата бе публикувана на сайта на ФНИ и разпространена широко сред научната общност, представители на медиите и гражданското общество.

 В рамките на събитието проф. дхн Георги Вайсилов, управител на ФНИ, представи Годишния отчет на Фонда за изминалата година, в който се вижда приносът на ФНИ за устойчиво повишаване на броят български научни публикации, индексирани в Web of Science. Проф. дтн. Светослав Николов, председател на Изпълнителния съвет на ФНИ, представи Годишната оперативна програма за 2021 г. В нея беше подчертано предстоящото обявяване на нови конкурси за 20 млн. лв., насочени към фундаментални научни изследвания и фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти.

 След представянията, гостите имаха възможност да зададат своите въпроси към лекторите. В рамките на събитието беше показана основната роля на ФНИ за финансиране на върхови научни изследвания в България и успешните резултати от дейността на ФНИ до момента.

  Видеозапис от събитието с представянето на Годишния отчет на ФНИ за 2020 г. от проф. дхн Георги Вайсилов е достъпен тук:

 

Видеозапис от събитието с представянето на Годишната оперативна програма на ФНИ за 2021 г. от проф. дтн Светослав Николов е достъпен тук: 

 

Годишният отчет на ФНИ за 2020 г. е достъпен тук: https://www.fni.bg/?q=node/1286

 Актуализираната Годишна оперативна програма на ФНИ за 2021 г. е достъпна тук: https://www.fni.bg/?q=node/1300