Бенефициент на ФНИ по ННП „ВИХРЕН“ е тазгодишният носител на голямата награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката

Проф. дхн Людмил Антонов, водещ изследовател по Националната научна програма „ВИХРЕН“, администрирана от Фонд „Научни изследвания“, е тазгодишният носител на  голямата награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката. Наградите се присъждат ежегодно от Министерството на образованието и науката и са най-престижните национални отличия за принос в развитието на науката в България. Голямата награда „Питагор“ за 2021 г. бе връчена от проф. дхн Николай Денков, министър на образованието и науката.

Проф. Людмил Антонов работи в Института по електроника към БАН и е ръководил няколко успешни проекти от предишни конкурсни сесии на Фонд „Научни изследвания“. Научните му интереси са в областта на молекулната спектроскопия. В средата на месец май проф. Антонов и екипът му гостуваха на щанда на ФНИ по време на Софийския фестивал на науката 2021 и се срещнаха със заинтересовани посетители, за да представят работата си по ННП „ВИХРЕН“.