Представяне на насоките за конкурси на ФНИ за 2021 г.

 В съответствие с ограниченията поради извънредната епидемична обстановка Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ реши за представяне на Насоките за конкурсите на ФНИ за 2021 г. да не се организира публично представяне, а представянето да бъде направено в електронна форма. По-долу е публикувани линк към файл с представянето на Насоките, както и pdf файл с цялата презентация. Насоките и другите документи за двата конкурса - за фундаментални научни изследвания и за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти, бяха публикувани на 21 май 2021 г. на следните адреси:

https://www.fni.bg/?q=node/1305 - Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г.

 https://www.fni.bg/?q=node/1307 - Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 г.

Представяне на насоки за конкурси на ФНИ за 2021 г.:

https://youtu.be/uDHOu0q81bI

 Връзка за изтегляне на презентацията с насоки за конкурси на ФНИ за 2021 г. в .pdf формат.

 Въпроси по тези конкурси може да задавате на следния електронен адрес: fni-konkursi@mon.bg.

 Отговори на зададените въпроси се публикуват периодично на посочените по-горе интернет страници.

 Информация как да бъдат представени документите по проектните предложения