СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителният съвет на ФНИ взе решение за удължаване на срока за подаване на заявления за членове на ВНЕК за конкурсите за фундаментални научни изследвания и за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти в съответните научни области до 23 юни 2021 г. Поканата за членове на ВНЕК е публикувана на следния адрес: https://www.fni.bg/?q=node/1288