Международна работна среща по проект EXPAND II представя възможностите за финансиране по „Обща програмна инициатива (JPI) Urban Europe“

На 16 и 17 юни в гр. София се провежда Международна работна среща на тема „The EXPAND II project - Widening participation of countries and stakeholders in JPI Urban Europe through capacity building in urban policy, funding and research“. Събитието  ще бъде открито от проф. д-р Нели Косева, зам.-министър на образованието и науката. Сред лекторите от българска страна са учени от висшите училища и БАН, представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на Министерството на образованието и науката и на Национално сдружение на общините в Република България. В работната среща ще се включат с презентации и представители на комитета за управление на JPI Urban Europe,  както и учени от чужбина, работещи по проекти, финансирани в рамките на инициативата.  Фонд „Научни изследвания“ и МОН ще представят възможности за финансиране по различни програми и конкурси.

Работната среща се организира от Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) и „Обща програмна инициатива (JPI) Urban Europe“ в рамките на проект EXPAND II, финансиран от РП „Хоризонт 2020“ (Grant agreement ID: 857160), в който от българска страна участва ФНИ. Инициативата JPI Urban Europe е международна мрежа, обединяваща организации, финансиращи научните изследвания, за съвместна подкрепа за научните изследвания в европейските държави, насочени към различните аспекти на устойчивото градско развитие. В рамките на международната мрежа се организират конкурси за финансиране на научни проекти, които да подпомогнат европейските градове да бъдат по-удобни за живеене, жизнени и достъпни, функциониращи екологично и осигуряващи възможности за процъфтяване в тях на културата, образованието, икономиката, и др.

Програма на събитието

Снимки от събитието: