СЪОБЩЕНИЕ

Подаването на проектните предложения по „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2021 г. – БЪЛГАРИЯ – ФРАНЦИЯ ПО ПРОГРАМА РИЛА“ приключи.
По конкурса са подадени общо 19 проектни предложения.