Резултати от „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Австрия 2020 г.“

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

    РЕЗУЛТАТИ

    „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България - Австрия – 2020 г.“

 Резултати от оценяването на проектните предложения
 
Списъкът с резултатите от оценяването на проектните предложения по „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България - Австрия – 2020 г.“ е приет с решение на ИС с Протокол 53 от 21.05.2021 г.

 Проекти, одобрени за финансиране
 На основа на оценяването на проектите от българска и австрийска страна и Документ за решение на двустранната комисия беше приет списък на проектите, които да бъдат одобрени за финансиране. Списъкът на проектните предложения, утвърдени за финансиране е утвърден с Решение на ИС с Протокол № 57/15.07.2021 г.: