Страница за търсене на партньорства по проекти

Във връзка с постъпило запитване по ННП "Петър Берон и НИЕ" на интернет страницата на Фонд "Научни изследвания" е дадена възможност за съобщение за търсене на партньори по проекти. Страницата включва два компонента:

- връзки към публични интернет страници, включващи интернет адресите на висши училища и институти на БАН и ССА на английски език (където са налични).  

- индивидуални съобщения за търсене на партньорства по проекти (partner search).

Първото съобщение е от Dr. Rosa Voghon (PhD in Sociology), която търси подходящ научен ръководител за кандидатстване по текущия конкурс Петър Берон и НИЕ - 2021. 

Адрес на страницата: https://www.fni.bg/?q=node/1343