СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с приетата от Министерски съвет Национална научна програма "ВИХРЕН-2021" Изпълнителният съвет на ФНИ прие документите по конкурса и документите са изпратени за съгласуване в съответствие с процедурата, предвидена в Правилника на Фонда. Предвижда се, след осигуряване на целевото финансиране, конкурсът да бъде обявен през септември 2021 г. 

Текст на приетата от Министерски съвет програма