СЪОБЩЕНИЕ

На 08.09.2021 г. от 13.30 ч. в сградата на Министерството на образованието и науката се проведе първото заседание на новия Изпълнителен съвет на Фонд „Научни изследвания“ с мандат септември 2021 – септември 2023 г. Заседанието бе открито и водено от проф. Нели Косева, заместник-министър на образованието и науката. Министърът на образованието и науката, проф. Николай Денков, очерта основните задачи пред Фонда и пожела успешна работа на новия Изпълнителен съвет. Съгласно изискванията на Правилника на Фонд „Научни изследвания“, на заседанието за председател на Изпълнителния съвет беше избран проф. Желю Владимиров, а за заместник-председател беше избрана проф. Вилма Стоянова.