Съобщение във връзка с „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма „Рила“

След процедурата по проверка на административно съответствие и допустимост, всички подадени проектни предложения в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма „Рила“ се допускат до научно оценяване на проектните предложения.