Резултати от „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма „Рила“

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

   РЕЗУЛТАТИ

   „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма „Рила“

  Резултати от оценяването на проектните предложения
Списъкът с резултатите от оценяването на проектните предложения по „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма „Рила“ е приет с решение на ИС с Протокол 6 от 26.11.2021 г.

Проекти, одобрени за финансиране
 На основа на оценяването на проектите от българска и френска страна и Документ за решение на двустранната комисия беше приет списък на проектите, които да бъдат одобрени за финансиране. Списъкът на проектните предложения, утвърдени за финансиране е утвърден с Решение на ИС с Протокол № 7/03.12.2021 г.: