РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА ВИХРЕН - 2021

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА ВИХРЕН - 2021

В съответствие с Насоките за конкурса ВИХРЕН - 2021, проектните предложения подадени по конкурса и допуснати за научна оценка, бяха оценени от външни чуждестранни експерти. Всички експерти са бивши или настоящи членове на панели на ERC в научните области, по които са подадените проектни предложения. Следвайки процедурите на ERC и насоките за конкурса, оценяването беше проведено на два етапа като на всеки етап беше проведено заседание на панела. Решенията на заседанията бяха приемани с консенсус.

 

Първи етап на оценяване

 Резултатите от оценяването на първия етап са представени в таблиците по отделните научни области на конкурса:

 

Панел по Физически и инженерни науки:

 Type of the proposal

Acronym Name

Score

To be retained for Step 2

PSE Established

ArtIQT

A

Yes

PSE Established

ElimetraOilGen

A

Yes

PSE Established

EXO-RESTART

A

Yes

PSE Established

GraviQuest

B

No

PSE Leading

ADONIS

A

Yes

PSE Leading

MDGREENCHEM

A

Yes

PSE Leading

SearchNewPhysGW

A

Yes

PSE Leading

BATMAN

B

No

PSE Leading

SusExtChem

B

No

PSE Leading

NANOCBEM

B

No

PSE Leading

ISPECOLDS

C

No

PSE Leading

SyMCoAlF

C

No

Панел по Науки за живота:

Type of the proposal

Proposal Acronym

Score

To be retained for Step 2

LS Established

3D-GUT

A

Yes

LS Established

CAFTA

A

Yes

LS Established

NatBioPrime

C

No

LS Established

BUL ESGO

C

No

LS Leading

i-MEMORY

A

Yes

LS Leading

CHiP-BiD

A

Yes

LS Leading

CHIMERA-Avir

B

No

LS Leading

ICE

C

No

LS Leading

EngineeredLeads

C

No

 

Панел по Обществени и хуманитарни науки:

Type of the proposal

Proposal Acronym

Score

To be retained for Step 2

SSH Leading

BalkanHistWars

A

Yes

SSH Leading

IPBT

C

No

 

Втори етап на оценяване

 Втори етап на оценяване Резултатите от оценяването на втория етап са представени в таблиците по отделните научни области на конкурса. Подреждането на проектните предложения по приоритет за финансиране (в графата ranking) е направено от оценителния панел и е отразено в протокола от заседанието на панела.

 

Панел по Физически и инженерни науки:

Type of the proposal

Acronym Name

Score

Ranking

PSE Established

EXO-RESTART

A

1

PSE Established

ElimetraOilGen

A

2

PSE Established

ArtIQT

А

3

 

 Панелът препоръчва, освен класирания на първо място проект EXO-RESTART, да бъде финансиран и проекта ElimetraOilGen.

 

Type of the proposal

Acronym Name

Score

Ranking

PSE Leading

ADONIS

A

1

PSE Leading

MDGREENCHEM

A

2

PSE Leading

SearchNewPhysGW

A

3

 

 

 Панел по Науки за живота:

Type of the proposal

Acronym Name

Score

Ranking

LS Established

CAFTA

A

1

LS Established

3D-GUT

А

2

 

 Панелът препоръчва, освен класирания на първо място проект CAFTA, да бъде финансиран и проекта 3D-GUT.

 

Type of the proposal

Acronym Name

Score

Ranking

LS Leading

CHiP-BiD

A

1

LS Leading

i-MEMORY

A

2

 

 Панел по Обществени и хуманитарни науки:

Type of the proposal

Acronym Name

Score

Ranking

SSH Leading

BalkanHistWars

A

1

 

  1. На основата на получените оценки и класиране на проектните предложения в трите научни области от оценителните панели, ИС приема да се финансират следните проектни предложения по конкурса ВИХРЕН:

 

Проекти за Водещ изследовател

Панел по Обществени и хуманитарни науки:

Проектно предложение за Водещ изследовател с: акроним BalkanHistWars

Кандидат:проф. Румен Даскалов

Базова организация: Институт по балканистика с Центърпо тракология „Проф. Александър Фол“- БАН

Продължителност на проекта: 60 месеца

Обща сума за финансиране: 1 325 500 лв.

 Сума за финансиране за първата година: 265 000 лв.

 

Панел по Науки за живота:

 Проектно предложение за Водещ изследовател с акроним: CHiP-BiD

 Кандидат: Манлио Винчигуера

 Базова организация: Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” - Варна

 Продължителност на проекта: 60 месеца

 Обща сума за финансиране: 1 322 750 лв.

Сума за финансиране за първата година: 264 570 лв.

 

Панел по Физически и инженерни науки:

 Проектно предложение за Водещ изследовател с акроним: ADONIS

 Кандидат: акад. проф. Константин Хаджииванов

 Базова организация: Институт по обща и неорганична химия - БАН

 Продължителност на проекта: 60 месеца

 Обща сума за финансиране: 1 325 000 лв.

 Сума за финансиране за първата година: 265 000 лв.

 

 Проекти за Установен изследовател

 Панел по Обществени и хуманитарни науки:

 Не е подадено проектно предложение за Установен изследовател.

 

Панел по Науки за живота:

 Проектно предложение за Установен изследовател с акроним: CAFTA

 Кандидат: д-р Али Акта

 Базова организация: Център по Растителна Системна Биология и Биотехнология

 Продължителност на проекта: 60 месеца

 Обща сума за финансиране: 1 039 500 лв.

 Сума за финансиране за първата година: 207 900 лв.

 

Панел по Физически и инженерни науки:

 Проектно предложение за Установен изследовател с акроним: EXO-RESTART

 Кандидат: д-р Трифон Трифонов

 Базова организация: Софийски университет „Св. Кл. Охридски“

 Продължителност на проекта: 60 месеца

 Обща сума за финансиране: 1 050 000 лв.

 Сума за финансиране за първата година: 210 000 лв.

 

  1. В съответствие с препоръката на оценителите панели по Физически и инженерни науки и Науки за живота и високата оценка на проектните предложения, ИС реши да бъдат финансирани и следните проектни предложения за установени учени със сумите, посочени в проектните предложения като част от сумата бъде изплатена от остатъка от сумата за финансиране, определена с ПМС 301/2021 г., а останалата част от бюджета на ФНИ:

 

Проекти за Установен изследовател – допълнително финансирани

 Панел по Физически и инженерни науки:

 Проектно предложение за Установен изследовател с акроним: ElimetraOilGen

 Кандидат: д-р Светослав Георгиев

 Базова организация: Геологически институт „Страшимир Димитров“-БАН

 Продължителност на проекта: 60 месеца

 Обща сума за финансиране: 1 049 950 лв.

 Сума за финансиране за първата година: 209 990 лв.

 

Панел по Науки за живота:

 Проектно предложение за Установен изследовател с акроним: 3D-GUT

 Кандидат: д-р Захари Винаров

 Базова организация: Софийски университет „Св. Кл. Охридски“

 Продължителност на проекта: 60 месеца

 Обща сума за финансиране: 1 048 300 лв.

 Сума за финансиране за първата година: 205 880 лв.