ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСИРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМИ ЕРА-НЕТ ПРЕЗ 2021 Г.