ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСИРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРС ПО НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА "ПЕТЪР БЕРОН И НИЕ 2021 г."