ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСИРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРС ПО НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „ВИХРЕН – 2021”