ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСИРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО "КОНКУРС ЗА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2021 Г."

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г.

БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ
КП-06-Н-51/1

КП-06-Н-51/2

КП-06-Н-51/3

КП-06-Н-51/4

КП-06-Н-51/5

КП-06-Н-51/6

КП-06-Н-51/7

КП-06-Н-51/8

КП-06-Н-51/10

КП-06-Н-51/11

КП-06-Н-51/12

КП-06-Н-51/13

КП-06-Н-51/14

КП-06-Н-51/15

КП-06-Н-51/16

ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ
КП-06-Н-58/1

КП-06-Н-58/2

КП-06-Н-58/3

КП-06-Н-58/4

КП-06-Н-58/5

КП-06-Н-58/6

КП-06-Н-58/7

КП-06-Н-58/8

КП-06-Н-58/9

КП-06-Н-58/10

КП-06-Н-58/11

КП-06-Н-58/12

ХИМИЧЕСКИ НАУКИ
КП-06-Н-59/1

КП-06-Н-59/2

КП-06-Н-59/3

КП-06-Н-59/4

КП-06-Н-59/5

КП-06-Н-59/6

КП-06-Н-59/7

КП-06-Н-59/8

КП-06-Н-59/9

КП-06-Н-59/10

КП-06-Н-59/11

КП-06-Н-59/12

КП-06-Н-59/13

КП-06-Н-59/14

МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
КП-06-Н-53/1

КП-06-Н-53/2

КП-06-Н-53/3

КП-06-Н-53/4

КП-06-Н-53/5

КП-06-Н-53/6

КП-06-Н-53/7

КП-06-Н-53/8

КП-06-Н-53/9

КП-06-Н-53/10

КП-06-Н-53/11

КП-06-Н-53/12

КП-06-Н-53/13

КП-06-Н-53/14

КП-06-Н-53/15

МАТЕМАТИЧЕСКИ НАУКИ И ИНФОРМАТИКА
КП-06-Н-52/1

КП-06-Н-52/2

КП-06-Н-52/3

КП-06-Н-52/4

КП-06-Н-52/5

КП-06-Н-52/6

КП-06-Н-52/7

КП-06-Н-52/8

КП-06-Н-52/9

НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА
КП-06-Н-54/1

КП-06-Н-54/2

КП-06-Н-54/3

КП-06-Н-54/4

КП-06-Н-54/5

КП-06-Н-54/6

КП-06-Н-54/7

КП-06-Н-54/8

КП-06-Н-54/9

СЕЛСКОСТОПАНСКИ НАУКИ
КП-06-Н-56/1

КП-06-Н-56/2

КП-06-Н-56/3

КП-06-Н-56/4

КП-06-Н-56/5

КП-06-Н-56/6

КП-06-Н-56/7

КП-06-Н-56/8

КП-06-Н-56/9

КП-06-Н-56/10

КП-06-Н-56/11

КП-06-Н-56/12

КП-06-Н-56/13

КП-06-Н-56/14

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ
КП-06-Н-55/1

КП-06-Н-55/2

КП-06-Н-55/3

КП-06-Н-55/4

КП-06-Н-55/5

КП-06-Н-55/6

КП-06-Н-55/7

КП-06-Н-55/8

КП-06-Н-55/9

КП-06-Н-55/10

КП-06-Н-55/12

КП-06-Н-55/13

КП-06-Н-55/14

КП-06-Н-55/15

КП-06-Н-55/16

ХУМАНТИРАНИ НАУКИ
КП-06-Н-60/1

КП-06-Н-60/2

КП-06-Н-60/3

КП-06-Н-60/4

КП-06-Н-60/5

КП-06-Н-60/6

КП-06-Н-60/7

КП-06-Н-60/8

КП-06-Н-60/9

КП-06-Н-60/10

КП-06-Н-60/11

КП-06-Н-60/12

КП-06-Н-60/13

ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
КП-06-H-57/1

КП-06-H-57/2

КП-06-H-57/3

КП-06-H-57/4

КП-06-H-57/5

КП-06-H-57/6

КП-06-H-57/7

КП-06-H-57/8

КП-06-H-57/9

КП-06-H-57/10

КП-06-H-57/11

КП-06-H-57/12

КП-06-H-57/13

КП-06-H-57/14

КП-06-H-57/15

КП-06-H-57/16

КП-06-H-57/17

КП-06-H-57/18

КП-06-H-57/19

КП-06-H-57/20

КП-06-H-57/21