ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСИРАНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО „КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2021 г. – БЪЛГАРИЯ – ФРАНЦИЯ ПО ПРОГРАМА „РИЛА“