Фонд „Научни изследвания“ организира среща на Общото събрание по програма CHANSE

На 28 и 29 април в гр. София се проведе работна среща на Общото събрание по програма CHANSE, на която бяха поканени членовете на Научния комитет извършили класиране на проектните предложения подадени за участие в конкурса през 2021 г.

Домакин на събитието беше Фонд „Научния изследвания“, организирано съвместно със Секретариата по програмата, представляван от National Science Centre – Полша (www.ncn.gov.pl).

Програма CHANSE (https://chanse.org/) е транснационална инициатива за съвместно финансиране на научни проекти в областта на хуманитарните и обществените науки, която обединява 27 финансиращи организации от 24 европейски държави. В рамките на програмата се организират конкурси за финансиране на международни проекти и за насърчаване на сътрудничеството между научни групи със сходни изследователски интереси.

По време на срещата бяха разгледани възможните сценарии за финансиране на проектите в съответствие с резултатите от международното оценяване. Съвместно с членовете на Научния комитет беше обсъдена научната стойност на подадените проекти и се приеха направените препоръки, които да бъдат включени в насоките за предстоящия конкурс през 2023 г.

В рамките на двудневната среща Фонд „Научни изследвания“ и МОН представиха националните научни програми, както и възможностите за финансиране по различни национални и двустранни конкурси.

 

 

                       Снимки от събитието: