Удължаване на срока на поканата към учени за членове на ВНЕК по конкурси на Фонд "Научни изследвания"

Във връзка с недостатъчния брой получени заявления за членове на ВНЕК по конкурси на ФНИ, срокът за подаване на заявления се удължава до 26 юли 2022 г.

Информационна форма и заявления за кандидати за членове на Временни научно-експертни комисии (на български език)

- Изисквания на ФНИ за оценители (на български език)

 

Попълнените документи със сканирани подписани заявления, придружени със списък с научните публикации и кратко CV, следва да бъдат изпратени по електронна поща до следните адреси по научни области:

o.rahneva@mon.bg – за биологически науки;

b.rusanova@mon.bg - за медицински науки;

r.kondova@mon.bg – за селскостопански науки и за математически науки и информатика;

b.hadjieva@mon.bg – за физически науки и за химически науки;

m.philipova@mon.bg – за обществени науки;

k.yaneva@mon.bg - за хуманитарни науки;

aleksandrova@mon.bg – за технически науки;

m.savova@mon.bg  - за науки за Земята.