Представяне на насоките за конкурси на Фонд "Научни изследвания" за 2022 г.

Фонд „Научни изследвания“ представя Насоките за конкурсите на ФНИ за 2022 г. в електронна форма. По-долу са публикувани линкове към файлове с представянето на Насоките.

Цялата информация за обявените конкурси, условията и формите за кандидатстване е публикувана на следните интернет страници:

https://www.fni.bg/?q=node/1444   - Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2022 г.

https://www.fni.bg/?q=node/1448   - Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2022 г.

Въпроси по тези конкурси може да задавате на следния електронен адрес:

fni-konkursi@mon.bg

Отговори на зададените въпроси се публикуват периодично на посочените по-горе интернет страници.

Видео представяне