Изтече срокът за подаване на проектни предложения по конкурс "Българска научна периодика - 2023 г."