Повторно удължаване на срока на поканата към учени за членове на ВНЕК по конкурси на Фонд "Научни изследвания"

Срокът за подаване на заявления се удължава до 10 август 2022 г.

Информационна форма и заявления за кандидати за членове на Временни научно-експертни комисии (на български език)

- Изисквания на ФНИ за оценители (на български език)

 

Попълнените документи със сканирани подписани заявления, придружени със списък с научните публикации и кратко CV, следва да бъдат изпратени по електронна поща до следните адреси по научни области:

o.rahneva@mon.bg – за биологически науки;

b.rusanova@mon.bg - за медицински науки;

r.kondova@mon.bg – за селскостопански науки и за математически науки и информатика;

b.hadjieva@mon.bg – за физически науки и за химически науки;

m.philipova@mon.bg – за обществени науки;

k.yaneva@mon.bg - за хуманитарни науки;

aleksandrova@mon.bg – за технически науки;

m.savova@mon.bg  - за науки за Земята.