Публично представяне на резултатите от работата по проектите от „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 година“

В изпълнение на решение на ИС, взето на 27 май 2022 г.(т. 1.1.7 от протокол № 16 от 27.05.2022 г.), на 5 юли 2022 г., в Големия салон на БАН, зала „Професор Марин Дринов“ се проведе Публично представяне на резултатите от работата по проектите от „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19 – 2020 година“. Зам.-министър на образованието и науката проф. Генка Петрова приветства участниците и им пожела успех в изпълнение на дейностите по проектите.

Бяха представени резултати от 13 научни проекта в секция „Медицински науки“ и 7 проекта в секция „Обществени науки“. Модератор на първата сесия бе проф. Радка Аргирова, а на втората сесия - проф. Соня Милева. По всички проекти бяха докладвани последни резултати. Видно бе, че по проектите се работи усилено и постигнатите резултати са значими. В този дух бе и изразеното мнение на модераторите и на присъстващите членове на Изпълнителен Съвет и съответните Постоянни научно-експертни комисии. На ръководителите на проекти не бяха спестени въпроси за публикационната активност и разпространението на резултатите от проектите. Много добро впечатление направи фактът, че голяма част от проектите в секция „Обществени науки“ взаимодействат помежду си и организират съвместни семинари, на които се обменят идеи и резултати.