Корекция на техническите указания

Системата СУНИ не допуска в електронните полета на секциите да се представят графики, фигури, чертежи, скици. За улеснение,ФНИ прави следните промени в техническите указания:

 

За Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания - 2022 г. - в секция 9 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение” на електронния формуляр. Във всяко от 18-те полета напишете само „Информацията е в прикачения файл в секция 11”.

 

За Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти - 2022 г. - в секция 8 „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение” на електронния формуляр. Във всяко от 16-те полета напишете само „Информацията е в прикачения файл в секция 10”.

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2022 Г.

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2022 Г.